Διαλέξεις

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική


Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους


Ταξινόμηση Εδαφών


Διατμητική Αντοχή των Εδαφών


Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών


Retaining Structures, Ground Anchors and Anchored Systems. Various Example Photos


Retaining Structures. Sachpazis Lectures


Cantilever Retaining Wall Example-1, by Sachpazis

Powered By EmbedPress


Example of Analysis & Design of Retaining Wall, by Sachpazis

Powered By EmbedPress


ΑΓΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, by Sachpazis


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-1 (Λυμένη), by Sachpazis


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-2 (Λυμένη), by Sachpazis


Γεωτεχνική Σηράγγων-1 (*)

(*) Κατά Μ. Καββαδά, 2010

Γεωτεχνική Σηράγγων-2 (*)

(*) Κατά Μ. Καββαδά, 2010

Γεωτεχνική Σηράγγων-3 (*)

(*) Κατά Μ. Καββαδά, 2010


Γεωτεχνική Σηράγγων-4 (*)

(*) Κατά Μ. Καββαδά, 2010Βίντεο – Εκπαιδευτικές Διαλέξεις

Πρόλογος στις Αντιστηρίξεις

Rock Mass Properties – Dr. Evert Hoek Lecture Series

Rock Slope Engineering – Dr. Evert Hoek Lecture Series

Large Underground Excavated Caverns – Dr. Evert Hoek Lecture Series

The Art of Tunnelling in Rock – Dr. Evert Hoek Lecture Series

Tunnellling_LiDAR technology in underground construction

RockMass- Discover what’s possible with The Mapper

Retaining Walls-How retaining walls work

The Main Types of Retaining Walls Explained

Why Retaining Walls Collapse

City Wall Case Study

Landslide in Baltimore

Slope or retaining wall failure. Geohazard tank model

Tobermore’s guide to constructing a reinforced retaining wall

VSoL®_ VSL patented worldwide-proven solution

Samos Cantilever Piled Retaining Structure with Gabions_C.P. 3+850. Designed by Dr. Sachpazis