Επικοινωνία

Δρ Κώστας Σαχπάζης

Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δ.Μ.
Πολιτικός & Γεωτεχνικός Μηχανικός
LinkedIn:      https://www.linkedin.com/in/dr-costas-sachpazis-11948317

Διεύθυνση
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα, 50100, Κοζάνη

Επικοινωνία
Τηλ.: 6936425722
email: csachpazis@uowm.gr